TiZ s.r.o.

Záhumenská 682, Ilava 01901

IČO: 36326216

DIČ: 2020116769

IČ DPH: SK2020116769

 

Adresa prevádzky

Továrenská 554, Košeca 01864

 

Kancelária

Všeobecné informácie o produktoch a objednávkach

email: office@tiz.sk

tel: +421 (0)42 446 62 96

fax: +421 (0)42 444 19 83